Zabezpečenie jednotlivých povolení­ pre výstavbu

Vypracovanie základných náležitostí a dokumentácie stavby pre návrh na vydanie územného rozhodnutia, zabezpečenie stanovísk jednotlivých orgánov štátnej a verejnej správy a organizácií potrebných pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a zabezpečenie povolení k napojenia stavby na siete a rozvody a zmluvy o odbere.

Zdieľanie