Zatepľovacie a fasádne systémy

Zatepleplenie obvodového plášťa budovy z vonkajšej strany za účelom výrazného zlepšenia tepelnoizolačných vlastností.

Zdieľanie