Výkon stavbyvedúceho pre pozemné stavby

Koordinácia prác a dodávok dodávateľov.

Zdieľanie