Organizačná štruktúra

← Naspäť
Pri zakladaní našej spoločnosti sme mali predstavu vybudovať spoločnosť s organizačnou štruktúrou znázornenou na obrázku. Čiastočne sa nám naše predstavy podarilo naplniť, nakoľko väčšinu pozícií máme pokrytú vlastnými zamestnancami. Niektoré pozície sú zatiaľ pokryté externou formou, ale naša spoločnosť sa rýchlo rozrastá a veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám naše predstavy podarí naplniť.


Len veľká a silná spoločnosť s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú teoretické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti, sa môže udržať na našom stavebnom trhu a prinášať Vám - zákazníkom KVALITNE zrealizované stavebné 
práce.