Projekčná činnosť

Vytvoríme pre Vás celý projekt.

Zobraziť viac


Vypracovanie architektonickej štúdie

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru...

Detaily

Projekt na stavebné povolenie

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej...

Detaily

Realizačný projekt

Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú...

Detaily

Autorský dozor

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie na základe zmluvného...

Detaily